Υπηρεσίες

Reporting

Υλοποιούμε κάθε μήνα πλήθος αναφορών (reporting) για τους πελάτες μας τόσο για το εξωτερικό όσο και για την ελληνική αγορά.

Η ομάδα μας,  διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους οικονομικές αναφορές και είναι σε θέση να υλοποιήσει και τα πιο απαιτητικά Reporting μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια υπεύθυνα και σωστά.

Αναλαμβάνουμε:

 • Κατάρτιση των Management Accounts – Reporting and Financial Analysis.
 • Ενημέρωση για Θέματα Οργάνωσης του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διευθύνσεως
 • Τεχνική Μετάβασης σε “Management Accounts”
 • Αντιστοίχηση – Mapping μεταξύ Ελληνικού και ξένου λογιστικού σχεδίου
 • Κανόνες Κατάρτισης Σχεδίου Λογαριασμών
 • Αναγκαιότητα – Υποχρέωση Τήρησης Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Παρουσίαση των Εσωτερικών Διαδικασιών καθώς και του Organisation Chart
 • Χωροθέτηση και Εξοπλισμός

Όλες οι οικονομικές αναφορές μας μπορούν να συνταχθούν:

 •  Σε οποιοδήποτε μορφής αρχείου
 • Σε οποιοδήποτε, γλώσσα προτιμάτε π.χ. αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική ή όποια άλλη γλώσσα εσείς προτιμάτε.
 • Να αποσταλούν σε όλο τον κόσμο, όπου και εάν βρίσκεστε.
 • Να περιλαμβάνει αυτά που εσείς θα έχετε καθορίσει.