Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Transfer Pricing

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Όλες οι οντότητες που έχουν εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα (αγορές, πωλήσεις, δικαιώματα, λήψη υπηρεσιών κ.λπ.) με εταιρείες συνδεδεμένες έχουν υποχρέωση υποβολής του Φακέλου Τεκμηρίωσης. Όλο και περισσότερες  χώρες στο διεθνές επιχειρηματικό Περιβάλλον  έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της.

Η “ΠΑΡΓΙΝΟΣ – Account.tax”, βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη διεθνή φορολογία, είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες

  • Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης πριν σας καλέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης
  • Επιλογή μεθόδου – Συγκριτική Ανάλυση.
  • Ετοιμασία συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Παραβάσεις & Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
  • Προέγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Τήρηση της Αρχής των ίσων Αποστάσεων

Δεδομένου ότι οι φάκελοι τεκμηρίωσης θα χρησιμοποιούνται και από τους εφοριακούς κατά τον έλεγχό τους, η σωστή τήρησή τους είναι εξαιρετικής σημασίας για όλους τους υπόχρεους.

Επικοινωνία