Υπηρεσίες

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο “ΠΑΡΓΙΝΟΣ – Account.tax, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στην συμβουλευτική των επιχειρήσεων μπορεί να σας προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς επίσης και στην μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων  της “ΠΑΡΓΙΝΟΣ – Account.tax”, είναι σε θέση να εντοπίσουν με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές τις αδυναμίες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας Επιχείρησης, προτείνοντας λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στα δικά σας μοναδικά χαρακτηριστικά.  εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας μεταφέροντας προηγμένη τεχνογνωσία μέσα στην επιχείρηση σας, και προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές για την μείωση του κόστους λειτουργίας, μέσω καινοτόμου σχεδιασμού και επαναπρογραμματισμού των διαδικασιών (operation management).

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχουμε επικεντρώνονται στους παρακάτω άξονες:
  • Επιχειρηματική Υποστήριξη (Business Support)
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services)
  • Επενδύσεις – Ανάπτυξη (Investments)

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η “ΠΑΡΓΙΝΟΣ – Account.tax” στον τομέα του Business Strategy είναι:

Επικοινωνία