Υπηρεσίες

Προγράμματα ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακού Νόμου κ.λπ.

Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς και του νέου Επενδυτικού Νόμου, βρίσκουμε για λογαριασμό σας το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, με σκοπό να καθοδηγήσουμε και να καταρτίσουμε την επιχειρησιακή σας πρόταση, με τις μέγιστες δυνατότητες Επιτυχίας.

Τα καταρτισμένα στελέχη της εταιρίας μας, έχοντας στο ιστορικό τους αξιοσημείωτες επιτυχίες, σε ένα ευρύ φάσμα από παρόμοια προγράμματα, είναι σε θέση να ολοκληρώσουν επιτυχημένα κάθε επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος περιλαμβάνει:

Επικοινωνία