Η ομάδα μας

Ηλίας Παργινός

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) του Πανεπιστημίου του Bolton United Kingdom.

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) του Πανεπιστημίου Kurt Bosch Sion Switzerland.

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος (μέλος finance club, finance plus).

Μέλος ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέλος Hotel Industry Professionals Worldwide

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο κύριος Παργινός Ηλίας είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην ανάκαμψη, επιχειρηματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη επιχειρήσεων με επίκεντρο τις ΜΜΕ (Turnaround Management) και παράλληλα επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Bolton UK.

Έχοντας διατελέσει επι 35 και πλέον έτη στην διεύθυνση του λογιστικού – φοροτεχνικού γραφείου «ΠΑΡΓΙΝΟΣ» διαθέτει: -Σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία ως φορολογικός και λογιστικός σύμβουλος αναλαμβάνοντας τον φορολογικό και λογιστικό σχεδιασμό σημαντικών επιχειρήσεων καθώς επίσης μετατροπές, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων. Σύμβουλος σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, φορολογικής διαχείρισης των κερδών, διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, μερισμάτων όπως επιχειρηματική αναδιάρθρωση, βέλτιστης χρήσης φορολογικών ζημιών 

-Πολυετή εμπειρία στην ίδρυση τόσο ελληνικών, όσο και θυγατρικών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών. 

-Πολύχρονη εμπειρία σε θέματα φορολογίας ακινήτων (μεταβιβάσεις, δωρεές, κληρονομιές) καθώς και σε θέματα νομοθεσίας περί μέτρων φοροαπαλλαγής και ίσων αποστάσεων. 

Είναι ο ιδρυτής, βασικός εταίρος και CEO της Parginos Account.tax  έχοντας την κύρια ευθύνη του επιχειρηματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της επιχείρησης καθώς και της δημιουργίας στρατηγικών συνεργασιών.

Επικοινωνία


Μαρίνα Παργινού

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο  ALBA Graduate Business School

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Σεμινάριο “Greek Scientists/ Students and Superior Officers of the European Parliament, Commission, Greek Embassy, NATO and U.L.B. ” και

“Prospects for an Economist in the Field of Insurance”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Μέλος της ένωσης ‘Alba’

Μέλος Financial club

Αγγλικής γλώσσας

Γαλλικής γλώσσας

Γνώσης υπολογιστών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κυρία Παργινού Μαρίνα, ξεκίνησε ως εκπαιδευόμενη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εργάστηκε ως υπάλληλος γραφείου, στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού φαρμακευτικής εταιρείας στην Αθήνα και στη συνέχεια  ασχολήθηκε με τη γενική διοίκηση ξενοδοχείου σε Κεφαλονιά και Κέρκυρα.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας ‘Parginos Account.tax’ εδώ και 8 χρόνια και είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 • Επίβλεψη και ενημέρωση βιβλίων πελατών Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων,
 • Επενδυτικά προγράμματα
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού.
 • Ανάλυση αξίας πελάτη.
 • Υπολογισμός Αξίας Επιχειρήσεων.

Επικοινωνία


Τασία Γαλιατσάτου

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη Λογιστηρίου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κυρία Γαλιατσάτου Αναστασία είναι Λογίστρια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικός Σύμβουλος και βοηθός του τμήματος της εταιρείας ‘’Parginos Account.tax’’, με εξειδίκευση στα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, όπως και στο πρόγραμμα μισθοδοσίας.
Εντάχθηκε στην εταιρεία πριν 30 χρόνια και πλέον είναι υπεύθυνη για τα εξής:

 • Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α., Συμφωνία Εμπορικού-Γενικής Λογιστικής, Αποδόσεις φόρων, Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, Συμφωνίες λογαριασμών, Μισθοδοσίες, Προσλήψεις, Απολύσεις
 • Κλείσιμο βιβλίων, Διαμόρφωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Επικοινωνία


Ελένη Κορδαλή    

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ΙΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη γραμματείας και Συντονισμού της εταιρείας  ‘’Parginos Account.tax’’

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κύρια Ελένη Κορδαλή είναι Office Administrator στην εταιρεία ‘’Parginos Account.tax’’, και επικεφαλής της γραμματείας, με εξειδίκευση στα διοικητικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήματα.
Με εμπειρία άνω των επτά ετών ως υπάλληλος γραφείου σε εταιρείες στην Πάτρα, είναι πλέον υπεύθυνη για τα εξής:

 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων, Καταχώρηση βραχυχρόνιων μισθώσεων
  Έναρξη και Διακοπή επιχειρήσεων και εταιρειών
 • Μεταβολές στη Δ.Ο.Υ και στο Γ.Ε.ΜΗ
 • Διεκπεραίωση ασφαλιστικών ταμείων
 • Παρακολούθηση μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων εταιρειών ιδιωτικού τομέα.

Επικοινωνία


Σωτηρία Βουτσινά

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Απόφοιτη του Οικονομικού Τμήματος Νομικής Ε.Κ.Π.Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη Λογιστηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σεμινάριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σεμινάριο Μάρκετινγκ

Αγγλική γλώσσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κυρία Βουτσινά Σωτηρία είναι Λογίστρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Φοροτεχνικός Σύμβουλος με εξειδίκευση στα φορολογικά ζητήματα. Με εμπειρία στις εκκαθαρίσεις συναλλαγών εξωτερικού στην ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ και στην λήψη και διαβίβαση εντολών, σε ανώνυμες εταιρείες στην Αθήνα, είναι πλέον υπεύθυνη στην εταιρεία ‘’Parginos Account.tax’’, για τα εξής:

 • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α, Απόδοση φόρων, Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ,
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, Συμφωνίες λογαριασμών
 • Αποτύπωση και κλείσιμο βιβλίων των εταιρειών
 • Διαμόρφωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Παρακολούθηση φορολογικών υποχρεώσεων

Επικοινωνία


Βαλίνα Τραϊκάπη

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Πτυχιούχος  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΣΟΕΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη Λογιστηρίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Αγγλική γλώσσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κυρία Τραϊκάπη Βασιλική είναι Λογίστρια και Φοροτεχνική σύμβουλος στην εταιρεία ‘’Parginos Account.tax’’, εξειδικευμένη στα φορολογικά ζητήματα, μετά και την 4ετή εμπειρία της σε πλειάδα λογιστικών γραφείων και εταιρειών στην Αθήνα.
Πλέον, είναι υπεύθυνη στα ακόλουθα:

 • Περιοδικές δηλώσεις, Απόδοση Φόρων, Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ,
 • Συμφωνία Εμπορικού-Γενικής Λογιστικής, Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, Συμφωνίες λογαριασμών
 • Αποτύπωση και κλείσιμο βιβλίων, Διαμόρφωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Παρακολούθηση φορολογικών υποχρεώσεων, Καταχώρηση λογιστικών εγγράφων ΕΓΛΣ ΚΑΙ ΕΛΠ

Επικοινωνία


Χριστίνα Ρασσιά     

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής του ΑΤΕΙ Καλαμάτας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη Λογιστηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αγγλική γλώσσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κυρία Ρασσιά Χριστίνα είναι Λογίστρια και Φοροτεχνική Σύμβουλος στην εταιρεία ‘’Parginos Account.tax’’, εξειδικευμένη στα φορολογικά και λογιστικά ζητήματα.
Έπειτα από δύο χρόνια εμπειρία σε λογιστικά γραφεία της Καλαμάτας και του Αργοστολίου, όπως και στο Δήμο Αργοστολίου ως Διοικητική-Οικονομική Υπάλληλος, σήμερα είναι υπεύθυνη για τα εξής:

 • Περιοδικές δηλώσεις, Απόδοση Φόρων, Συμφωνίες λογαριασμών
 • Αποτύπωση και κλείσιμο βιβλίων επιχειρήσεων,
 • Διαμόρφωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Παρακολούθηση φορολογικών υποχρεώσεων

Επικοινωνία


Ελευθερία Μανωλάτου

Profile

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σεμινάριο Οργανωσιακής  Συμπεριφοράς και Ψυχολογίας

Αγγλική γλώσσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κυρία Μανωλάτου Ελευθερία πριν ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας ‘’Parginos Account.tax’’, εργάστηκε ως υπάλληλος γραμματείας επί δύο έτη σε διάφορες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και του Αργοστολίου.
Σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης στη εταιρεία μας και είναι υπεύθυνη για τα εξής:

 • Υποβολή μισθωτηρίων
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών, Δ.Ο.Υ, Γ.Ε.ΜΗ και ασφαλιστικών οργανισμών
 • Μεταβολές, ΟΑΕΔ
 • Επικοινωνία και διαχείριση σχέσεων πελατών

Επικοινωνία