ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο «ΠΑΡΓΙΝΟΣ account.tax»  ξεκίνησε την λειτουργία του το έτος 1986, έχοντας μέχρι σήμερα αδιάλειπτη παρουσία τόσο στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη προσφέροντας ποιοτικές – υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία σε Φορολογικές -Λογιστικές και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καλύπτει  τα τελευταία 35 χρόνια τις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων  όσο και των ιδιωτών φορολογούμενων. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου καθώς και  από εξωτερικούς συνεργάτες  με υψηλή εκπαίδευση εξειδίκευση και εμπειρία ο καθένας  στον τομέα του, με στόχο την ολοκληρωμένη,ποιοτική, άμεση υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών μας.Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης, το γραφείο μας  προσαρμόζεται συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες του οικονομικού γίγνεσθαι με βασικό στόχο την υπεύθυνη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε επιχειρηματική, στρατηγική,  φορολογική , λογιστική και χρηματοοικονομική απαίτηση.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πόρο για την σύγχρονη επιχείρηση. Για το λόγο αυτό η επιλογή αξιόπιστου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή εκπαίδευση και εμπειρία αλλά και ειδικευμένων συνεργατών με διαρκή εκπαίδευση  υπήρξε πάντα άμεση προτεραιότητα μας έτσι ώστε να αποτελέσουν  τον ιδανικό σύμμαχο των πελατών μας  στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσαρμοσθούν στα νέα οικονομικά δεδομένα. Οι αξίες μας προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι η προσήλωση στο υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, ο σεβασμός στον πελάτη, η ακεραιότητα,  η διαφάνεια, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι, η παροχή άριστων φοροτεχνικών λογιστικών  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας σε ότι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους έναντι του νόμου, παρέχοντας τους παράλληλα την δυνατότητα μέσω διάθεσης της απαραίτητης γνώσης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών μας σε ότι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις της ελληνικής φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και νομολογίας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας ΔΕΚ, της λογιστικής των Ε.Λ.Π και Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Α αλλά και της οργάνωσης, διοίκησης και στρατηγικής (ανάπτυξης, διάσωσης κ.λπ.) των επιχειρήσεων έχει σαν στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή τους στις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην διατύπωση του οράματος μας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Βασικός μας στόχος και μέτρο αποτελεσματικότητας είναι η εκ μέρους των πελατών μας αναγνώριση των υψηλού επιπέδου και ποιοτικά άριστων υπηρεσιών που τους παρέχομε , η ταχύτητα απόκρισης και επίλυσης στα καθημερινά τους προβλήματα που σχετίζονται με το οικονομικό και φορολογικό γίγνεσθαι , και τέλος η αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίησης που βιώνουν από την μεταξύ μας συνεργασία. Η παγκοσμιοποιημένη αγορά, το άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον η ταχύτητα στην ροή των πληροφοριών και η αναγωγή της πληροφορίας σε στρατηγικό πόρο, επιβάλλουν στις επιχειρήσεις σήμερα παρά ποτέ, να επιτυγχάνουν σε καθημερινή πλέον βάση την βέλτιστη διαχείριση όλων των πόρων που διαθέτουν, προκειμένου να διατηρούν ή να αναπτύσσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές που απευθύνονται.

Η φιλοσοφία της εταιρείας ΠΑΡΓΙΝΟΣ account.tax όσον αφορά τη δική της οργάνωση λειτουργία και ανάπτυξη για την παροχή εργασιών στους πελάτες της είναι:

«απόκτηση και διάθεση της αναγκαίας γνώσης για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος»

Πολυτιμότεροι πόροι άσκηση της δραστηριότητά μας είναι κατ’ εξοχήν οι πελάτες μας, το γνωστικό μας κεφάλαιο , και οι ανθρώπινοι πόροι. Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, εγκυρότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα καθιερώνοντας με τους πελάτες μας από κοινού την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε στους εκάστοτε τομείς ενδιαφέροντος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το ανθρώπινο δυναμικό και η πληροφορία είναι γνωστό ότι αποτελούν δύο από τους πλέον σημαντικούς στρατηγικούς πόρους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιλογή της “ΠΑΡΓΙΝΟΣ account.tax”, εξασφαλίζει την μετάβαση της επιχείρησης σας στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι κυρίως μέσω της άμεσης απόκτησης πληροφόρησης των συνεχών αλλαγών της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας όσο και των επιχειρηματικών και λοιπών θεσμικών πλαισίων. Η υλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης γνώσης σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία στοχεύει στην δημιουργία για λογαριασμό της επιχείρησης σας ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.