Ευκαιρίες Καριέρας

Εργαστείτε στην “ΠΑΡΓΙΝΟΣ – Account.tax”

Η μετατόπιση και μετακύλιση σημαντικού τμήματος της δημόσιας διοίκησης στον χώρο της δικής μας αντίληψης και ευθύνης, οι καταιγιστικοί ρυθμοί διαφοροποίησης των «μοντέλων» διοίκησης και ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα μας καθώς και οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια διεθνές «γίγνεσθαι» μας οδηγούν κατά καιρούς στην ανεύρεση στελεχών – συνεργατών σε διάφορες βαθμίδες της ιεραρχίας μας.
Με γνώμονα πάντα την απόλυτη προσήλωση στο όραμα και την φιλοσοφία αλλά και την επίτευξη των στόχων των πελατών μας, επιλέγουμε τα πιο καταξιωμένα άτομα της αγοράς με στόχο την ένταξή τους στην δική μας εταιρική κουλτούρα.
Αναζητούμε ικανά και αφοσιωμένα άτομα με όρεξη, διάθεση για δουλειά, δίψα για μάθηση, επαγγελματική καταξίωση και περαιτέρω εξέλιξη, διαρκή εκπαίδευση διάθεση για συνεργασία με ικανότητα καλής επικοινωνίας, με επαρκή ακαδημαϊκά προσόντα που είναι πρόθυμα να διακριθούν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ΠΑΡΓΙΝΟΣ – Account.tax, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση: info@parginos.com

(Υπ’ όψιν κας Παργινού)